Les 5: Intunen

 

            Toen mijn vraag beantwoord was, was de volgende vraag om, werkzaam als sterrensjamaan-in-opleiding, een antwoord te faciliteren voor Mignon. Eik ‘vertelde’ dat wat ik tot nu toe verkeerd had gedaan, was, terwijl ik mijn vragen stelde aan de bomen, ik daarbij vergat in te tunen op de ander (mezelf af te stemmen op de ander, kan ik ook zeggen), Mignon in dit geval. Dat was dus de clou! Ik moest me meer inleven in de ander, mezelf aan de kant schuiven, en dán pas de vraag stellen aan Eik, en niet verwachten dat ze allemaal helderziend zijn!

            Aldus deed ik. En na de vraag voor Mignon gesteld te hebben en ik het antwoord eigenlijk al wist (stap 3 namelijk), gingen we aan de wandel om klaarheid in de zaak van het eeuwige tijdgebrek te brengen. Ik wist het antwoord al omdat ik Mignon natuurlijk goed ken, en gezien heb hoe ze op het randje van overspannenheid gezeten had, eenvoudigweg door mee te gaan met alle mensen die steeds een beroep op haar doen. Ze heeft dan niet eens meer tijd om voor zichzelf tijd in te plannen. De functie van Eik was hier deels  het afstemmen op Mignon en me daaraan helpen herinneren. Het was woensdag, een dag die onder de planeet Mercurius valt (denk maar aan Mercredi in het Frans). In de astrologie is Mercurius de planeet van de Communicatie. Mij had Eik al verteld dat ik moest schrijven om meer tijd te verkrijgen voor dat wat ik leuk vond om te doen. Maar interessant genoeg zei deze Eik op deze woensdag hetzelfde voor Mignon: schrijven! Maar dan anders.

            Tegen mij had Eik dus gezegd dat ik verder moest gaan met dit boek, voor Mignon had hij een gespiritualiseerde agenda, of weekplanner, doorgegeven, indachtig stap 3. Op een bankje daarna vertel ik over hoe, als we onze eigen agenda niet invullen, we de vrije hand geven aan de kosmos om die dan in te vullen met als gevolg dat we zelf niet meer bepalen hoe onze tijd gebruikt gaat worden. Heb je geen plan, dan bepalen andere mensen je plan wel. Mignon heeft een Vissen-ascendant, hetgeen betekent dat als ze zelf geen voorbereidend werk doet, ze mee gaat met alles wat op haar pad komt.

            Haar agenda staat in een smartphone. Ik zei dat ze (bijvoorbeeld) elke zondag een weekplanner moet maken, eenvoudig in een apart, mooi, notitieblokje, heel ouderwets, met pen en papier.  Daar zou ze dan van tevoren haar weekplanning in moeten schrijven, zelfbepaling van je tijd heet dat.  Voorbeeld:

            -maandags: school (ze geeft les)

            -dinsdags :  dito, s’ avonds sport

            -woensdags: klungeldag en weekboodschappen doen

            -donderdags: verbouwingsdag

            -vrijdags: afsprakendag, administratie

            -zaterdags: vrij (dwz TIJD VOOR JEZELF vasthouden)

            -zondags: familiedag

 

Dan heb ik het nog niet over het dagelijks koken, de was doen, enzovoorts enzoverders.

 

            Er zijn na dit goede voornemen twee dingen misgegaan.

 

1 Ik heb het echte sterrensjamaanwerk nog niet gedaan, ik geef toe, dat is onvergeeflijk. Het echte sterrensjamanenwerk is het “(sterren-) licht naar het papier” brengen, oftewel:  hoe maak je eigenlijk een spirituele weekplanner? De structuur is helder, het waarom ook, het fundament ligt er, maar voor een Vissen-ascendant is het wel belangrijk dat ze haar eigen agenda in overeenstemming kan brengen met de goddelijke wil en soms betekent dat meegeven aan dat wat van je gevraagd wordt. Omdat Mignon echter op de grens van overspannenheid gezeten had, was mijn eerste gedachte dat ik haar ervan moest overtuigen dat er een dringende noodzaak was om zo’\n weekplanner in te gaan voeren.

2.Dat lukte deels, maar eenmaal thuis vond haar man dat ze te neurotisch bezig was met zo’n agenda. Toen ze me daarover belde, zei ze bijna in één zin erachteraan: “ik moet ophangen, want er komt bezoek aan” (sic).

 

            Nu rijst de vraag bij mij of het krampachtige zou kunnen verdwijnen door de agenda of weekplanner inderdaad licht mee te geven, per slot had Eik het over het schrijven van een gespiritualiseerde weekplanner gehad.

            Ik kan uit dit alles maar één conclusie trekken: mijn sterrensjamanenwerk is hier gewoon nog niet gedaan. En dat terwijl we aan het eind van de wandeling (echt waar) tegen dit bord opliepen: (let op de woorden Leichter en Entspanning!) Een bord dat vlak achter de Eik had gestaan die we in het begin geconsulteerd hadden….
 

Make a Free Website with Yola.