XII: Kreeft/Steenbok

 

& het familieboek

 

            Nadat Mignon (Steenbok) de lekkage onder mijn gootsteen verholpen had door simpelweg de zaak weer dicht te draaien die een stel onverlaten opengedraaid hadden , in de veronderstelling te kunnen helpen met een verstopping (Steenbok), maar waarbij ik zoals gewoonlijk van de regen in de drup geholpen werd (Kreeft op 8), gaf ik Mignon het geleende Familieboek (in de Anastasia-reeks) terug. De titel “familieboek” deed het ergste vermoeden, maar werd pas aan het eind van het boek uitgelegd, en ik vond het ongelooflijk inspirerend! Het sloeg in feite een beetje op de geschiedenis (Steenbok), die zo vervormd wordt en telkens bijgekleurd door mensen die niet buiten hun eigen tijd en ruimte kunnen denken. Zo is er ook een hele trend op het internet om van alles aan het licht te brengen waardoor historische zaken in een geheel ander en kwalijker daglicht gepresenteerd worden. Van genieën worden mensen met geestelijke aandoeningen gemaakt,  en hypes zijn ook gauw gecreëerd in een periode vol slaafse volgelingen van de media (ooit slaafse volgelingen van de kerk).  Maar dat is het omgekeerde van wat Anastasia bedoelde. Het familieboek begint met een verhandeling over hoe er in ieder geval in Rusland stelselmatig feitelijke onjuistheden zijn vermeld over de geschiedenis van de wereld, hier en daar wel met erg veel fantasie en hier en daar ook niet echt geloofwaardig moet ik eerlijk bekennen. Toch komt ze op het eind met het idee dat elke familie, die straks dan een eigen Anastasia-familie-domein heeft waar ze met licht, ruimte en liefde een tuin beheren en zelfvoorzienend zijn, ook een familieboek kan schrijven, alleen voor hun kinderen. In dat familieboek komt eenvoudigweg de waarheid van de familie. Zou het niet enig zijn als je toegang had tot een boek waarin je bet-overgrootvader had verhaald over zijn leven? Het is dan de bedoeling dat elke grootvader het boek doorgeeft aan zijn kinderen, die er dan weer in doorschrijven voor de volgende generatie. Zo’n boek moet dan wel op hoogwaardig materiaal geschreven worden, of desnoods vaak overgeschreven, om het te bewaren. Ik bedacht er een leuke variant op om meteen maar te beginnen met een hoogwaardig boek: elk familielid zou elk jaar even zijn of haar hoogtepunten in zo’n boek kunnen vertellen, zodat je een jaarboek van de familie krijgt, van jaar tot jaar doorgegeven.

            Aangezien ik geen kinderen heb, schrijf ik maar een sterren-sjamaanboek:-)

Wat Mignon op deze foto op onze wandeling langs Huize Den Bramel in Vorden aan het doen is, vraagteken, lol:

 

maar ze kijkt er wel zeer hemels georiënteerd bij. Tegen de tijd dat ze bij deze boom was aangekomen, hadden we de sterrensjamaaneik aan het begin al lang gehad, en aan hem had ze vragen gesteld die in essentie erg leken op de vraag die ik op de volgende wandeling op precies dezelfde route gesteld zag door een cliënt, een vraag die erg te maken heeft met te veel zorgen dragen (Steenbok) en te weinig speels in het leven staan (Leeuw).  

 

& het bouwen (Steenbok) van hutjes (Kreeft)


Bij Mignon ging de vraag trouwens nog altijd om de verbouwing of zelfs de bouw van hun nieuwe Anastasia-hutje op de hei, waarmee we het eerste hoofdstuk begonnen. Tot nu toe is er alleen nog maar gesloopt en bevindt er zich een diepe kuil op het terrein, ze stuurde me er nog even een foto van want ze vertelde van een sterrensjamaanritueel dat ze daar gehouden had, waardoor ze wat mij betreft meteen kan solliciteren om zelf  sterrensjamaan-wandelingen te faciliteren. (Het theehuisje is nieuw, en daar wordt een 8 kantige woning tegen aan gebouwd).

           Nu wilde het geval dat er bij de sloop van het oude hutje best wel wat negatieve energie was vrijgekomen die boven de bouwput hing. De helderziende achterbuurman, die nogal eens dwars over het terrein loopt, liep er sinds die tijd met een boog om heen, en Mignon, die ook niet helemaal verstoken is van het aanvoelen van energie, besloot een reinigingsritueel te doen. Op een goede avond steekt ze eerst heel veel wierook aan op de grond tussen de paaltjes hierboven. Verder had ze heilig zand meegenomen. Vorig jaar hadden we namelijk in een kerk in Limburg heilig zand geschept onder een soort altaar met het graf van een heilige. Het zand had een ongelooflijke energie en beiden hebben we het zorgvuldig bewaard in een mooi doosje. Telkens als ik het doosje, zelfs vandaag de dag nog, open, en het zand door mijn vingers laat stromen, voel ik de hoge energie weer die er van af komt. Mignon ook, ze besloot wat van het heilige zand uit te strooien over de bouwput. Soms is het maar goed dat een mens dingen kan doen die niemand hoeft te zien, want wat volgde, wel, daar zou de gemiddelde mens vast van denken dat ze dronken was of zo. Maar ze deed STERRENSJAMAANWERK! Ze was buiten, het was donker en er straalde een sterke ster aan de hemel waar ze op intunede (met haar smartphone kon ze zelfs de naam ontdekken maar toen ze me dit verhaal vertelde op deze wandeling vandaag, was ze die even kwijt).  En ze bracht het licht van de ster naar beneden, de hele clou van het sterrensjamaanwerk!  Opeens begon ze te dansen, het hele terrein rond, en overal strooide ze korrels heilig zand, die wel licht leken af te geven, ze was in sprookjesland terechtgekomen! Het hele terrein leek plotseling wel licht af te geven! De volgende dag hing de lichte energie er nog steeds. Toen ze de helderziende buurman sprak, zei ze tegen hem: “kijk eens, wat zie je nu bij de bouwput?” De man viel zowat om van verbazing. Hij zag… licht!

Wow, wat een verhaal, ik besloot, diep onder de indruk, dat ze nu dus inderdaad wel kan solliciteren naar het beroep-in-wording van sterrensjamaan, voor als ik het er erg druk mee krijg... En nog even zo door, en ik kan bij haar in de leer in plaats van andersom:-)

Doorwandelend vroeg ik haar visie op iets waarover ik aan het denken gezet was door een cursiste, dat te maken had met hulp geven en hulp vragen en het teken Kreeft.

 

Kwetsbaarheid & het teken Kreeft

 

            Kwetsbare personen zijn er om geholpen te worden, toch?

Alhoewel het teken Kreeft (vanuit de astrologie) zelf ook van de hulpverlening is, is het het teken Steenbok dat een echte beschermheer (of –vrouw) is, of zich althans graag zo gedraagt.

            Steenbok heeft niet de neiging voor zichzelf hulp te vragen, hij kan het wel alleen af. Kreeft daarentegen is niet alleen de persoon die direct klaar staat met haar zorg, maar het ook heel makkelijk (bewust of onbewust) vraagt aan een ander; of althans makkelijk hulpbehoevend gedrag tentoon kan spreiden, iets waar Vissen ook goed in is.

            Onderlinge zorgzaamheid en menselijke betrokkenheid zijn het levensmotto van Kreeft. Afhankelijk gedrag is ook iets waar ze goed in is. En zo kan het gebeuren dat als je een Steenbok-ascendant hebt, je de meer kwetsbare, hulpbehoevende persoon op je levenspad krijgt in 1-op-1 relaties, en als je een warme (of soms humeurige) Kreeft-ascendant hebt, je erg kunt leunen op de (soms wat) oudere partner.

            Er is hier misschien wel eerder sprake van een elkaar nodig hebben dan van liefde, maar deze mini-verhandeling gaat niet over de liefde, maar over kwetsbaarheid en hulp vragen.

            In een les in België stelde ik nogal stellig zoals ik vaak stellig ben, dat de Boogschutter-ascendant, een heel stoer typetje is, waar het teken Kreeft meestal verborgen werkt (in het 8e huis maar indien je niets van astrologie weet, dan maar het andere oor weer uit:-))

De Boogschutter ascendant voelt zich goed in de rol van raadgever, maar zal zelden hulp voor zichzelf vragen, dat is veel te kwetsbaar. (De Boogschutter ascendant houdt er namelijk ook Steenbok-normen en waarden op na).

            Protest!  In tegenstelling, even tussendoor, tot de gemiddelde stilte van Vlaamse cursisten, die beleefd aanhoren wat een docent te zeggen heeft en zelf niets zeggen, zijn mijn Vlaamse cursisten al lang zo stil niet meer:-)  Het protest kwam van een Kreeft, die vond dat hulp vragen en kwetsbaarheid tonen twee verschillende dingen zijn.  Ze gaf het voorbeeld hoe je bijvoorbeeld hulp kon vragen aan een loodgieter en dat dat geen kwestie van kwetsbaarheid is, of dat je hulp kon vragen aan een vriendin, en de volgende keer geef jij weer hulp, allemaal dingen die niets met kwetsbaarheid te maken hebben. Daarmee snoerde ze me tijdelijk de mond want daar moest ik eens even over nadenken, wat ik met deze miniverhandeling hardop doe. Op wandeling 1 daarna overwoog ik al dat het in huis halen van een loodgieter niet echt iets met hulp vragen te maken heeft, het is gewoon een zakelijke deal. Op wandeling 2 daarna mijmerde ik nog over hoe vriendinnen zo nu en dan wat voor elkaar kunnen doen, en soms doe je wel eens iets voor iemand zonder dat er een hulpvraag aan te pas komt. Dus ik legde deze filosofische kwestie voor aan Steenbok-Mignon die vlak voor deze wandeling mij mooi een loodgieter had bespaard en daar mee wel een probleem opgelost had, dat eerdere ongevraagde hulpverleners gecreëerd hadden. Mignon zei, dat het ging om evenwicht. Zo lang je het evenwicht niet verbreekt, is alles goed. Ga je echter in nood naar een wildvreemde, kun je het evenwicht verbreken en moet er weer iets rechtgezet worden (het evenwicht namelijk). Zo heeft een wildvreemde eens mijn lekke autoband verwisseld, waar hij niets voor wilde hebben, maar ik stond er op hem te betalen. Hij was echt mijn redder in nood, en ik was hulpeloos met een lekke band. En voelde me uit controle en inderdaad kwetsbaar, aan de goden overgeleverd zeg maar.  En vorige week was ik in paniek in België en had een “sterke man” nodig. Voor het eerst in tien jaar ging ik in paniek naar de buurman, maar, het evenwicht bleef gespaard, want, hij was niet thuis:-)  In paniek zijn is in ieder geval zeker niet hetzelfde als in controle zijn, je kunt het zelfs kwetsbaar noemen. Emotioneel ben je in ieder geval in de war en handelt vanuit die emotie vaak precies foutief.

            In strikte zin heeft mevrouw Protest-Kreeft natuurlijk gelijk. Hulp vragen is niet hetzelfde als kwetsbaarheid. Daarentegen vraag je wel makkelijk hulp in kwetsbare situaties, of vertoont makkelijk hulpbehoevend gedrag, terwijl het omgekeerde teken van Kreeft (Steenbok dus) makkelijk hulp verleent vanuit een sterke kant in zichzelf, een kant die makkelijk een ander kan beschermen en een ander zou willen redden indien nodig.  Er ligt dus wel degelijk een relatie tussen hulp vragen en kwetsbaarheid, ook al is het niet hetzelfde.

            Daarmee kunnen we wel stellen dat we beide gelijk hebben. Mevrouw Protest-Kreeft door te zeggen dat in strikte zin hulp vragen en kwetsbaarheid geen synoniemen zijn, en Mevrouw Stellige Lesgeefster door in ieder geval wel de relatie tussen hulpvragen en kwetsbaarheid te leggen. Is dat geen mooi evenwicht?

 

***

 

Op de volgende wandeling gaan we met acteur Ali Çifteci (onder meer bekend van de serie Vuurzee), deze zelfde route doen, hij is een betalende cliënt (het gaat goed met mijn sterrensjamaan-beroep-in-wording:-) . En terwijl hetzelfde thema van teveel zorgen en te weinig speelsheid naar boven kwam, werd het toch een heel andere wandeling!

 

KLIK HIER voor het vervolg

 

Make a Free Website with Yola.