5. VERKOOPACTIVITEITEN
Terwijl we in Nederland en België nog niet veel uitvoeren nam Susanka uit Siberië contact op met Treseen van "De Vitrine", (bekend verkoopkanaal in de Willy Billy Toren in Deventer, Susanka heeft zo haar contacten over de wereld).

En,...Treseen vond ze mooi en was blij met het initiatief dat er weer iets moois in de Vitrine komt te staan. Ze heeft vroeger in Siberië gewoond en is blij met de toekomstige verkoop van de dierbare vruchten van de dennen- sparren-moederbomen. 
Treseen gaf ook nog eens linten en blauwe, gouden kraaltjes mee die Susanka ons met onmiddellijke Nederlandse postduif toestuurde.
Er zijn inmiddels al 6 gedecoreerde dennenappels voor de Vitrine gereed op de verkoop-afdeling Deventer, zodat die na tussenkomst van Susanka dan toch aktief aan het worden is.

Deze nieuwe soort hieronder is onlangs ondanks het sluiten van de productieafdeling toch nog even gemaakt en al meteen verkocht, we konden 10 euro toevoegen aan onze balans:

Mooi he?
Om er voor te zorgen dat we volgend jaar niet stilzitten, na de komende grote kerstverkoop waar we verwachten uitverkocht te raken... hebben twee andere Siberische vrouwen ontdekt dat er nog plekken zijn met zeedennen. Jeedrie vond ze redelijk dichtbij en komt binnenkort een sloot grote zeedennenappels afleveren! En rond Eindhoven blijkt nog een Siberische vrouw Kuuingorsk te wonen. Het kwam haar ter ore dat we naar die dennenappels zochten en aldus komt ze binnenkort ook een vrachtlading afleveren!


De laatste keer dat ik zelf iets uitvoerde is vastgelegd op een foto die me zojuist werd toegestuurd, het was toen nog mooi weer:-)

EEN BESTELLING AFHANDELEN
In de tussentijd kregen we een bestelling van mevrouw jeedrie voor deze dennenappels

Waarop ze de volgende mail van ons  krijgt:


Zeer geachte klant alsmede onbezoldigd toeleverancier der noodzakelijke grondstoffen!

In dank ontvingen wij uw reservering van enkele van onze mooiste gedecoreerde dennenappels (standaardzin), die wij als volgt voor u in uitvoering zullen nemen:

Van de door u ingestuurde foto de bovenste 3:

1) het blauwe douglassparappeltje met witte onderkant en kraaltjes (foto links midden) blijkt tot onze schande niet op de webshop te staan, maar ligt hier klaar voor u aan de standaardprijs van 0,60 euro.

2) het geel op zeeblauw gedecoreerde douglassparappeltje staat op onze 1 euro pagina onder artikel 119-4 en hebben wij voor u klaarliggen
http://cms.thepinetreecompany.webnode.nl/a1euro-serie/

3) de donkere robuuste sparappel staat op onze site onder artikel sparmondriaan a 2 euro:
http://cms.thepinetreecompany.webnode.nl/producten-2/

4) het blauw groene ding met rood hartje en alleen open in het paarse deel en niet in het groene deel had ook op de robuuste sparappel pagina moeten staan maar staat er niet op, wederom tot onze schande, deze sigaar kost dus ook 2,00 euro

5)de zeeblauwe himalayan pinetree geval links ervan is hetzij reeds verkocht, hetzij... het zich bevindt in ons filiaal te Deventer, die mogelijk op 9 november overdracht kan doen plaatsvinden aan ons filiaal in Lochem. (What say you Suze?) Indien verkocht kunnen wij u wellicht een alternatief aanbieden. Bijvoorbeeld de zeer fraaie HPNAIL van deze pagina:  http://cms.thepinetreecompany.webnode.nl/producten-1/

Prijs 2,00 euro

6) dan het zeeblauwe gedecoreerde geval eronder is op dezelfde pagina als hierboven terug te vinden onder artikel HPLBL03, en ligt voor u klaar.

7) gratis wordt toegevoegd: het dennentakje en het stukje schors.

8) wij gaan er van uit dat u niet de op deze foto  verscholen twee larikstakjes bedoelde, te  weten artikel AD LA08 met drie losse zilverpapierballetjes in kleur, afkomstig uit sigarettenpakjes, maar absoluut ontgeurd. http://cms.thepinetreecompany.webnode.nl/larikstakjes/En een of ander blauw/groen larikstakje. Noch enige van de blauwe douglasappeltjes daar weer boven op de door u ingestuurde foto, te vinden op http://cms.thepinetreecompany.webnode.nl/douglas-sparappels/

Indien u het eens bent met onze interpretatie van uw zeer gewaardeerde bestelling zou u dat

0,60+1+2+2+2+2 = maar liefst 9,60 euro kosten.

Indien u wilt kunnen wij de klaarliggende dingen ook nog even apart in zijn geheel voor u fotograferen om geen enkel misverstand te laten bestaan.

Levertijd: ca. half november of daarna, ergens in het bos op een half uur rijden van ons beider adressen mits geen regen


Het is natuurlijk wel een beetje pijnlijk u te moeten laten betalen voor deze dennenappels gezien uw eigen vrijgevigheid, maar anders komen we nooit uit de kosten deze winter en kunnen we u nooit de investering in de 1e vergaderingsmaaltijd terugbetalen:

Waarop Suzanka nog het volgende toevoegt:


Aan deze prachtige, kleurrijke, welluidende symfonie der dennenappels,....weergegeven in de materie, kan nog worden toegevoegd, de pas ontluikende en verworven betekenis en werking van de "pine-apple" die zich bevindt tussen materie en immaterie,... en die de afgelopen decennia pas duidelijker zijn geworden. 
Het volledige beeld echter, is nog niet compleet, maar onze pijnappelklier is niet meer weg te denken in vorm gelijkend op die van de onze geliefde dennenappel,...namelijk conisch.
Daarboven heeft hij, zo wordt beschreven een dakje,... 'n soort paddenstoelhoedje van neuronenweefsel,...( niet te verwarren met neutronen !! waarbij ook een paddenstoelvorm kan voorkomen !!) ,....die in verbinding staat met de kleurloze vloeistof onder onze hersenpan. 

Ook door esoterische bronnen wordt er veel betekenis gehecht aan onze pine-apple-klier, die als twee druppels water lijkt op onze dennenappels, en veel besproken wordt tijdens wetenschappelijke discussie en onderzoeken op dit gebied.
Maar de meningen blijven nog verdeeld.
Reeds Descartes projecteerde er de zetel van de ziel,..en daarmee ook de zetel van het 6de chakra de ontvanger van kosmische invloeden.
Net als de dennenappel reageert de conische pijn-appel,.(.lees pine-apple ) in ons op licht, dat door de ogen binnen komt. 
Onze ogen vertegenwoordigen onze ik-kracht en daarmee de Zon in onszelf. 
Diezelfde Zon, maar dan buiten onszelf, geeft de dennenappels warmte, waardoor ze opengaan, en hun nageslacht uit kan waaien in de wind, om een vruchtbaar plekje te zoeken op deze aardbol. Bij ons gaat de pine-apple ook open bij zonnig weer en waaiert ie chemische stofjes uit.

Bij voldoende belangstelling kunnen nieuwe bevindingen over deze materie worden vervolgd zodra de wetenschap haar prijsgeeft.

Op mijn vissige (onduidelijke) vraag of zij die zeeblauwe van item 5 verkocht had , niet als zodanig geïnterpreteerd, antwoordt ze dus ook heel vissig:

Ooo, nee zeg is die mooie zeeblauwe ook al verkocht,..jeetje wat gaat het ongemerkt steeds sneller met de verkoop. In het filiaal Deventer is ie niet. Maar er is een andere blauwe die er mooi bij zal passen, of een lila-paarse met bling-bling, waarvan ik een fotootje in de bijlage doe,...als niet teveel Mb gaat geven,...O nee zeg het blijft zelfs beneden de 1Mb,...moet kunnen hé :~))
Wanneer het de gewenste objecten zijn voor de geachte klant kan ik die zeker meenemen, alwaar deze tijdens een neven activiteit kunnen worden overhandigd, aan de Hoofd-Manager van de PTC namelijk Mevr. P. ZALMBENV uit Siberië. 
Haar naam kan beter worden onthouden en herleid door het volgende ezelsbruggetje ,.....Productie Zakelijke Afdeling Lochem Manager Buitenlandse Ecologisch Niet Verantwoorde-praktijken. 
Met oprechte vriendelijke groet,
Suzanka


En dan, in antwoord op onze mail krijgen wij  een factuur van jeedrie, waarvoor wij nu eerst een vergadering dienen te beleggen om vast te stellen welke compensatie een en ander verdient:

Factuur:
Voor de aan u geleverde diensten tevens niet te voorziene schade die is ontstaan wegens het onbedoeld activeren van de pijnappelklier (lees: geklier met pijnappels)
1. Een Psycho-energetisch consult (betrokkene is weliswaar in opleiding maar verricht reeds werkzaamheden i.v.m. met het kunnen betalen van  hoge kosten die hiervoor worden gemaakt) oftewel het lijntje naar boven  met de geest van wijlen Hendrik ten behoeve van het vinden van uitzonderlijk grote pijnappels in een wijd uitgestrekt natuurgebied, ’t
Zand geheten, inmiddels bij u bekend als gebied waar zeedennenappels en Weymouth cones voor het oprapen liggen en personeel daarvoor, zich zelfs vrijwillig lijkt aan te melden.
2. Het reinigen oftewel schoonkrabben van schoeisel veroorzaakt door het opwaarts kijken tijdens wandelingen ook wel helikopterviewen genoemd wat somtijds noodzakelijk blijkt om de locatie van een zoekgeraakte parkeerplaats te spotten, dan wel de boomtoppen te
inspecteren.
3. Het aanschaffen van meerdere lunchpakketten vanwege noodzakelijke zoektochten in de omtrek naar de eerdergenoemde pijnappels (activiteit door gezinsleden betiteld als - Het Pijnappelvirus..) alsmede reiskosten
per Caddy (exclusief Blue motion motor waarmee het milieu meer doelmatig had kunnen worden ontzien…)
4. Gemaakte stookkosten t.b.v. een binnenkort te leveren, gigantische hoeveelheid te drogen liggende pijnappels (duidelijk moet zijn dat de hond protesteert tegen de manier waarop zijn favoriete plekje achter de bank wordt ingenomen en dus niet aflatend bedelt om pensstaafjes (à
8.95 euro kg)
5. De kans op onherstelbare relatieschade inzake misverstanden, betrekking hebbende op bovenstaande activiteiten ,weliswaar enigszins gecompenseerd door kosmische ingrijpen d.d. 19 oktober tijd 2.30 AM
maar voor zover te over zien valt, buiten inmenging van mw. J. Een te Lochem ( eerlijkheid gebied te zeggen dat de energetische lijn Lochem- Lintelo bij eerdere gelegenheden wel heeft gewerkt)

Derhalve geldt het verzoek bovenstaande in rekening te nemen ter compensatie voor de door u opgevoerde nota, die desalniettemin zeer gewaardeerd en met de nodige hilariteit is ontvangen, waarvoor dank.
In afwachting van uw antwoord in deze,
Hoogachtend
J. Drie

 
Make a Free Website with Yola.